Het geheim van Haastrecht 6: De bekendmaking

In deze laatste aflevering horen we eindelijk wat het Geheim van Haastrecht is! Heel Haastrecht is naar de Overtuin gekomen om er bij te zijn. Na afloop heersen gemengde gevoelens en blijven er veel vragen over. Paulina Bisdom van Vliet blijft in ieder geval, ook 100 jaar na haar dood, voortleven in Haastrecht.

Om Podcasten

Ze was de 'stille burgemeester' van Haastrecht. Eigenzinnig, soms verbitterd, maar ook een weldoener voor het dorp. Paulina Bisdom van Vliet. Een van de laatste dames van stand, onmetelijk rijk, die na haar dood een pakketje achterliet, 'pas te openen 100 jaar na mijn dood'. Die honderd jaar is nu voorbij! Luister mee om te horen wat erin zit en wie Paulina was.