#98 - Multatuli hattrick

"Wat maak je van onze dochters, o zeden, je dwingt haar tot liegen en huichelen, ze mogen niet weten wat ze weten, niet voelen wat ze voelen, niet begeren wat ze begeren, niet wezen wat ze zijn." - Stine vraagt hoogleraar Nederlandse letterkunde Jacqueline Bel naar haar favoriete Multatuliwijsheid.

Om Podcasten

In twee minuten levenswijzer: filosoof Stine Jensen serveert dagelijks nieuwe inzichten aan de hand van één quote. Van Erasmus tot Dolly Parton en van Hannah Arendt tot Jochem Myjer.