De Kamerling

Een podcast door: Nederlands Dagblad
In de podcast De Kamerling geeft theoloog Rob van Houwelingen op een heldere en begrijpelijke manier uitleg en antwoord op vragen van lezers over bepaalde Bijbelgedeelten en teksten. Elke week wordt er een nieuwe vraag behandeld, variërend van de betekenis van een specifieke tekst tot een breder thema dat in de Bijbel aan bod komt
In de podcast De Kamerling geeft theoloog Rob van Houwelingen op een heldere en begrijpelijke manier uitleg en antwoord op vragen van lezers over bepaalde Bijbelgedeelten en teksten. Elke week wordt er een nieuwe vraag behandeld, variërend van de betekenis van een specifieke tekst tot een breder thema dat in de Bijbel aan bod komt.