Nieuw en trendy week 44 - 2023 - Podcast24.nl!

De nieuwe en trendy van deze week zijn klaar, hier is de lijst!

Van Dis Ongefilterd

Vanuit het tuinhuis van zijn uitgeverij Atlas Contact komt Adriaan van Dis met zijn eigen podcast. In Van Dis Ongefilterd praat hij over alles wat hem bezighoudt met Simon Dikker Hupkes, bekend van de Wie is-podcastreeks en als redacteur bij de uitgeverij. Verschijnt elke twee weken op zaterdag. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Aantal afleveringen: 5

Link naar de eerste aflevering

Link naar de laatste aflevering

De Stiefmoedermoord

Wie vermoordde in 1986 de stiefmoeder van de 15-jarige Samir Sabri? Op basis van zijn eigen schuldbekentenis wordt Samir veroordeeld voor het plegen van de moord. Maar anderhalf jaar later trekt hij zijn verklaring in. Hij beweert hij onschuldig te zijn. In een diepgravende journalistieke zoektocht probeert journalist Anders Johansson de waarheid boven tafel te krijgen. De Stiefmoedermoord is de Nederlandse versie van de Zweedse podcast #Fallet. De originele inhoud is met behulp van acteurs naar het Nederlands omgezet. De Stiefmoedermoord is een podcast van het AD en de aangesloten regionale bladen. Copyright: PodsterProductie: audio agency Airborne

Aantal afleveringen: 4

Link naar de eerste aflevering

Link naar de laatste aflevering

In de tbs

In de tv-serie ‘In de tbs’ volgt Hans Faber een jaar lang patiënten, begeleiders en behandelaars van de Van der Hoeven kliniek in Utrecht. Faber is de oom van Anne Faber. Zij werd in 2017 vermoord door Michael P., iemand die bij een eerdere veroordeling geen tbs kreeg maar wel had moeten krijgen. Faber ziet met eigen ogen hoe het er in een tbs-kliniek aan toe gaat.In deze podcastserie bespreekt hij zijn observaties en dilemma’s met hoofden behandeling van de Van der Hoeven Kliniek, tbs-advocaat Job Knoester, Carrie Ploeger van de Verslavingsreclassering en hoogleraar forensische psychiatrie Michiel van der Wolf.

Aantal afleveringen: 4

Link naar de eerste aflevering

Link naar de laatste aflevering

BRAM de podcast

In BRAM pluizen 3 theatermakers de familiegeschiedenis uit van één van hen, Daniel Cornelissen. Daniels oma was beeldend kunstenaar Brammetje Cox. Daniels opa was… Ja, wie was dat eigenlijk? De Voorbijganger? Hun zoektocht brengt ze langs een adoptierapport, een begraafplaats en familieleden van Brammetje. En dan is er nog een DNA-test… Ondertussen bespreekt podcastmaker Serin Utlu het spanningsveld tussen kunstenaarschap en moederschap. Maar hoe dichter Daniel, Serin en Karlijn bij antwoorden komen, hoe gevoeliger informatie blijkt te zijn…Kompagnie Kistemaker©

Aantal afleveringen: 5

Link naar de eerste aflevering

Link naar de laatste aflevering

De heks van Anjum

'De Heks van Anjum' is de titel van het boek van journalist Margriet Brandsma over de beruchte pensionmoorden in het Friese Anjum. Het roept zoveel reacties op dat er nu een vervolg is in de vorm van een podcast. De zaak in het kort: in de tuin van pension 'Het Station' wordt op kerstavond 1997 na een tip het lichaam van een vermoorde man gevonden. Twee dagen later graaft de politie op het terrein van het pension een tweede lijk op, deze man is een half jaar eerder met geweld om het leven gebracht. Pensionhoudster Marjan van der E. wordt voor de moorden veroordeeld maar heeft altijd ontkend. De ongewone moordzaak leidt tot veel ophef en publiciteit. Waarom sloeg de 52-jarige vrouw twee mannen die veel jonger, groter en sterker waren dan zijzelf de schedel in? Welke rol speelt de hennepkwekerij die een week eerder werd opgerold? Waarom is die rol nooit meegenomen in het onderzoek naar deze zaak? Is de onverwachte dood van Marjan vlak voor de verschijning van het boek toeval of speelt er meer? In de podcast ' De heks van Anjum' spreekt Margriet Brandsma met mensen die reageerden op haar boek. Dat leidt tot weer nieuwe bevindingen over de moordzaak, tot (nog meer) verbazing over de manier waarop politie en justitie te werk zijn gegaan. In de podcast leren we Marjan van der E. beter kennen, horen we belastende verklaringen over een van de mannen die de hennepkwekerij in haar schuur exploiteerde en vertelt de advocaat van de pensionhoudster over de mogelijkheden deze zaak heropend te krijgen.   'De Heks van Anjum' is de titel fan it boek fan sjoernalist Margriet Brandsma oer de beruchte pensjonmoarden yn Eanjum. It ropt safolle reäksjes op dat der no in ferfolch is yn de foarm fan in podcast. De saak yn it koart: yn de tún fan pensjon 'Het Station' wurdt op krystjûn 1997 nei in tip it lichem fan in fermoarde man fûn. Twa dagen letter wurdt in twadde lyk opgroeven. Dizze man is in heal jier earder mei geweld om it libben brocht. Pensjonhâlder Marjan van der E. wurdt foar de moarden feroardiele mar se hat altyd ûntkend. De nuvere moardsaak soarget foar in soad opskuor en publisiteit. Wêrom sloech de 52-jierrige frou twa manlju dy't folle jonger, grutter en sterker wiene as sysels de holle yn? Hokker rol spilet de himpkwekerij dy't in wike earder oprôle waard? Wêrom is dy rol nea meinommen yn it ûndersyk nei dizze saak? Is de ûnferwachte dea fan Marjan flak foar de ferskining fan it boek tafal of spilet der mear? Yn de podcast 'De heks van Anjum' praat Margriet Brandsma mei minsken dy't reägearren op har boek. Dat liedt ta wer nije ynsjoggen yn de moardsaak, ta (noch mear) fernuvering oer de wize hoe't plysje en justysje ûndersyk dien ha. Yn de podcast leare we Marjan van der E. better kennen, hearre we belêstende ferklearringen oer ien fan de manlju dy't de himpkwekerij yn har skuorre behearde en fertelt de abbekaat fan de pensjonhâlder de mooglikheden dizze saak opnij foar it gerjocht te krijen.

Aantal afleveringen: 5

Link naar de eerste aflevering

Link naar de laatste aflevering

Kijk Niet Weg

Beluister onze 3-delige podcast over het gebruik van middelen, ronselen van jongeren, rijden onder invloed en de invloed van omgevingsfactoren. Ervaringsdeskundigen vertellen hoe snel je verkocht kunt raken aan middelen. En hoe een ommezwaai ervoor zorgt dat je toch weer vooruit kunt kijken.Laat deze podcast je inspireren om het noodzakelijke gesprek met elkaar aan te gaan, thuis aan de keukentafel, met familie en vrienden op een feestje of in de klas. Een praatje kan al het verschil maken.Kijk Niet Weg is een bewustwordingscampagne van de acht Noord-Limburgse gemeentes. www.kijknietweg.eu

Aantal afleveringen: 3

Link naar de eerste aflevering

Link naar de laatste aflevering

Nationale Voorleespodcast

In de Nationale Voorleespodcast worden de mooiste verhalen door de auteurs zelf voorgelezen, met o.a. Bart Chabot, Kader Abdolah en Marion Bloem. De unieke korte verhalen geven ontspanning en vaak aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen.De Nationale Voorleespodcast komt voort uit de Nationale Voorleeslunch en is een initiatief van Stichting Leescoalitie i.s.m. Omroep MAX, Nationaal Ouderenfonds en de Nationale Postcode Loterij.

Aantal afleveringen: 5

Link naar de eerste aflevering

Link naar de laatste aflevering

De Egmondse vluchtelingenboot

Het is al donker buiten, begin oktober 2022, als strandvonder Marco wordt opgeroepen naar 'zijn' Egmond aan Zee. Er is een rubberboot aangespoeld. Daarin vindt hij een zwemvest, kleding, rugtassen, speelgoed en foto's. Van wie zijn deze spullen? Wie zaten er aan boord van dit groene bootje? Waar waren deze mensen onderweg naar toe en waar zijn ze nu? NH-journalist Maaike Polder gaat op zoek.

Aantal afleveringen: 4

Link naar de eerste aflevering

Link naar de laatste aflevering

The Narc Behind The Educator Series

In this series, I and fellow narcissism educators discuss and share our own personal journeys with the narcissists and narcissistic abuse in our own lives.

Aantal afleveringen: 3

Link naar de eerste aflevering

Link naar de laatste aflevering

LVNL | De kracht achter luchtvaart

Wie zijn die mensen die zorgen voor een veilige afhandeling van het vliegverkeer in Nederland? Waarom moet een vliegtuig soms een doorstart maken? Wat gebeurt er bij een mayday-melding? Kortom: wat gebeurt er in de luchtverkeerstoren, achter de radar en hoe zorgen ze ervoor dat technische storingen worden voorkomen en opgelost?Ewout Genemans gaat in deze podcast serie in gesprek met medewerkers van Luchtverkeersleiding Nederland over een uitzonderlijke gebeurtenis in hun werk.Wil je meer weten over het werk en de collega’s bij LVNL? Check dan komwerkenbijlvnl.nl Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Aantal afleveringen: 4

Link naar de eerste aflevering

Link naar de laatste aflevering

By Podcast24.nl - Published 2023-11-03

Updated 2023-11-03